Polskie Towarzystwo Seksuologii Medycznej


W dniu 20.05 2023 r. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Seksuologii Medycznej.

Walne Zgromadzenie udzieliło ustępującemu Zarządowi absolutorium z wykonywania obowiązków w kadencji w latach 2016-2023.

Dokonano wyboru Nowego Zarządu PTSM.

1. Prezes Zarządu: Sławomir Jakima
2. Wiceprezes Zarządu: Dariusz Kałka
3. Skarbnik: Zofia Wieczerzak
4. Sekretarz Zarządu: Aleksandra Robacha
5. Członek Zarządu: Milena Jelonek
6. Członek Zarządu: Ryszard Smoliński
7. Członek Zarządu: Marek Janicki

Komisja Rewizyjna

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Adam Sipiński
2. Członek Komisji Rewizyjnej: Janusz Demetraki - Paleolog.
3. Członek Komisji Rewizyjnej: Roman Karnowski

Sąd Koleżeński

1. Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego: Iwona Jankowska - Wojniak
2. Członek Sądu Koleżeńskiego: Romuald Kirstein
3. Członek Sądu Koleżeńskiego: Zbigniew Raj

Poprzedni Zarząd podjął decyzję o abolicji składek członkowskich za lata 2019-2022.
Składki członkowskie zostały wznowione od 2023.
Następne informacje podany wkrótce.

Gorąco prosimy o dalszą aktywność naszych członków.

Z pozdrowieniami także gorącymi

Sławomir Jakima
Prezes zarządu PTSM