Polskie Towarzystwo Seksuologii Medycznej

W dniu 10.11.2019 r.o godzinie 10.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków PTMS, które dotyczyć będzie zmian w statucie PTMS.

Miejsce Walnego Zebrania:

Hotelik Orański Stara Morawa 13, 57-550 Stronie Śląskie