Polskie Towarzystwo Seksuologii Medycznej

W dniu 21.11.2020 r. o godzinie 14.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Seksuologii Medycznej

temat:
Wybory nowego Zarządu i sprawozdanie z działalności obecnego Zarządu.

miejsce:
Dolina Charlotty, Strzelinko 14, 76-200 Słupsk

uwagi:
w związku z pandemią Covid 19 nie organizujemy noclegów.

Obowiązują maseczki i w zależność od aktualnych przepisów, inne środki ochrony osobistej.
Dla uczestników zebrania zapewniamy obiad o godzinie 13.00.

komentarz:
statut i opinia prawna wymusza zorganizowanie zebrania w w/w terminie.

Ryszard Smoliński
sekretarz PTSM